0

Pořadatel

1. Pořadatelem soutěží na Facebook stránce BAAGL je společnost PRESCO GROUP, a.s. se sídlem Severozápadní V 520/62,
141 00 Praha 4. Soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.


Jak soutěžit

1. Termín konání soutěže je oznámen od 5.12. do 13.12. do 24:00 a bude také uveden v Soutěžním příspěvku.

2. Soutěže se mohou zúčastnit uživatelé Facebooku, kteří jsou zároveň fanoušky stránky BAAGL a stránky Centropen.

3. Do soutěže se uživatel zapojí označením stránky BAAGL „To se mi líbí“ („Like“), označením stránky Centropen „To se mi líbí“ („Like“), a přiložením obrázku na téma Mikuláš, čert a anděl formou komentáře pod soutěžním příspěvkem.“

4. Každý soutěžící se může v rámci soutěže zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak).

5. Soutěžící má nárok pouze na jednu výhru v rámci jedné soutěže, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Výherci

1. Výherci budou vybráni na základě nejpovedenějších obrázků pod soutěžním příspěvkem a zároveň jsou fanoušky stránky BAAGL a stránky Centropen.

2. Výherci budou nejpozději do 3 dnů od uvedeného data konce soutěže vyhlášeni pod Soutěžním příspěvkem a vyzváni, aby stránku kontaktovali prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku.

3. Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů, propadá výhra pořadateli.


Ceny

1. Výhrou se rozumí:

a) 1. cena 

 • 1x Školní batoh SKATE Triangle
 • 1x SADA 30 barevných vypratelných fixů
 • 1x Lepidlo Glue
 • 1x Speciální metalické značkovače – Sada 8 barevných odstínů a 1 bílý značkovač
 • 1x Sada Zvýrazňovačů HIGHLIGHTER STYLE
 • 1x Sada AIRPENS METALLIC – Zářivé metalické barvy
 • 1x Modelovací hmota v 10 barevných odstínech
 • 2x Barevné značkovače SUPER EASY 18 odstínu – super smývatelné
 • 2x TORNADO ERGO – trojúhelníkové držení s masážními body
 • 2x TORNADO nové generace
 • 1x Sada školních trojúhelníkových pastelek ve 12 barevných odstínech
 • 1x Stírací pryž pro běžné použití
 • 1x Školní kružítko

b) 2. cena

 • 1x Školní batoh SKATE Struktury
 • 1x SADA 30 barevných vypratelných fixů
 • 1x Lepidlo Glue
 • 1x Speciální metalické značkovače – Sada 8 barevných odstínů a 1 bílý značkovač
 • 1x Sada Zvýrazňovačů HIGHLIGHTER STYLE
 • 1x Sada AIRPENS METALLIC – Zářivé metalické barvy
 • 1x Modelovací hmota v 10 barevných odstínech
 • 2x Barevné značkovače SUPER EASY 18 odstínu – super smývatelné
 • 2x TORNADO ERGO – trojúhelníkové držení s masážními body
 • 2x TORNADO nové generace
 • 1x Sada školních trojúhelníkových pastelek ve 12 barevných odstínech
 • 1x Stírací pryž pro běžné použití
 • 1x Školní kružítko

c) 3. cena

 • 1x Penál etue SKATE Triangle
 • 1x Permanentní značkovač určený ke kreativnímu psaní a malování na nejrůznější materiály
 • 1x TORNADO ERGO – trojúhelníkové držení s masážními body
 • 1x Sada školních trojúhelníkových pastelek ve 12 barevných odstínech
 • 1x Lepidlo Glue
 • 1x Stírací pryž pro běžné použití
 • 1x Školní kružítko
 • 2x TORNADO nové generace

d) 4. cena

 • 1x Penál etue SKATE Struktury
 • 1x Permanentní značkovač určený ke kreativnímu psaní a malování na nejrůznější materiály
 • 1x TORNADO ERGO – trojúhelníkové držení s masážními body
 • 1x Sada školních trojúhelníkových pastelek ve 12 barevných odstínech
 • 1x Lepidlo Glue
 • 1x Stírací pryž pro běžné použití
 • 1x Školní kružítko
 • 2x TORNADO nové generace

2. O přesném způsobu předání výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Facebooku.
3. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
4. Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti pořadatele

1. V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo určit způsob předání výhry ze soutěže.

3. V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na místě předání, propadá výhra pořadateli.

4. Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.

5. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

1. Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

2. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.

3. Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.

4. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.5. Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook.

V Praze, dne 1. 12. 2020

Česká značka Česká značka podporujeme českou výrobu
Doprava zdarma Doprava zdarma při nákupu nad 500 Kč
Vše skladem Vše skladem připraveno k rychlému odeslání
Vše je originál Vše je originál navrhujeme, vytváříme, vymýšlíme